Úvod    O projektu    Novinky

22.10.2011 | Úspěšně zkolaudováno

Úřad městské části Brno-Královo pole, Odbor územního a stavebního řízení vydal dne 4.11.2011 kolaudační souhlas pro užívání Rezidence Erasmus. Stavební úřad ověřil, že stavba byla provedena podle vydaného stavebního povolení a následných změn stavby před dokončením a ověřené projektové dokumentace, a že byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu.